[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2011
Type article
Status published
Language English
Author(s) Fishel, Mark Bojar, Ondřej Zeman, Daniel Berka, Jan
Title Automatic Translation Error Analysis
Czech title Automatická analýza překladových chyb
Journal Lecture Notes in Computer Science
Publisher's city and country Berlin / Heidelberg
Volume 6836
Pages range 72-79
Month September
URL http://www.springerlink.com/content/978-3-642-23537-5/#section=948661&page=1&locus=9
Supported by 2011-2013 GAP406/11/1499 (Čeština ve věku strojového překladu) 2010-2012 GPP406/10/P259 (Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad)
Czech abstract Navrhujeme metodu pro automatickou identifikaci různých typů chyb ve výstupu strojového překladu. Přístup je převážně založen na jednojazyčném slovním zarovnání hypotézy a referenčního překladu. Kromě běžných lexikálních chyb se zjišťují také chyby slovosledu. Předkládáme srovnání s ručně klasifikovanými chybami MT. Naše klasifikace je inspirovaná klasifikací Vilara et al. (2006), přestože rozlišení některých jejich kategorií přesahuje možnosti současné verze našeho systému.
English abstract We propose a method of automatic identification of various error types in machine translation output. The approach is mostly based on monolingual word alignment of the hypothesis and the reference translation. In addition to common lexical errors misplaced words are also detected. A comparison to manually classified MT errors is presented. Our error classification is inspired by that of Vilar et al. (2006), although distinguishing some of their categories is beyond the reach of the current version of our system.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
WOS Code 000312640500010
DOI 10.1007/978-3-642-23538-2
ISSN* 0302-9743
Publisher* Springer Verlag Heidelberg
Creator: Common Account
Created: 8/31/11 11:18 AM
Modifier: Common Account
Modified: 9/8/15 11:01 AM
***

Camera readypublicCAMERA_READY.pdfapplication/pdf
Slides OpenOfficepublicPrezentace.odpapplication/vnd.oasis.opendocument.presentation
Slides PDFpublicPrezentace.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:16:37 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant