[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Popel, Martin Žabokrtský, Zdeněk Vojtek, Martin
Title Udapi: Universal API for Universal Dependencies
Czech title Udapi: univerzální API pro Universal Dependencies
Proceedings 2017: Göteborg, Sweden: UDW-17: NoDaLiDa 2017 Workshop on Universal Dependencies
Pages range 96-101
How published online
URL http://aclweb.org/anthology/W/W17/W17-0412.pdf
Supported by 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2014-2016 GAUK 15723/2014 (Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky) 2017-2018 SVV 260 453 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika)
Czech abstract Udapi je open-source framework poskytující APO pro zpracovávání dat z projektu Universal Dependencies. Implementace Udapi je dostupné pro programovací jazyky: Python, Perl a Java. Udapi je vhodné jak pro plnohodnotné aplikace, tak pro rychlé vyváření prototypů: vizualizace stromů, konverze formátu, dotazování, editace, transformace, testy validity, závislostní parsing, vyhodnocování, atd.
English abstract Udapi is an open-source framework providing an application programming interface (API) for processing Universal Dependencies data. Udapi is available in Python, Perl and Java. It is suitable both for full-fledged applications and fast prototyping: visualization of dependency trees, format conversions, querying, editing and transformations, validity tests, dependency parsing, evaluation etc.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
ISBN* 978-91-7685-501-0
ISSN* 1650-3740
Address* Göteborg, Sweden
Month* May
Venue* Conference Centre Wallenberg
Institution* Göteborgs universitet
Creator: Common Account
Created: 6/7/17 1:30 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:14 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 14:59:41 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant