[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Bílek, Karel Zeman, Daniel
Title CUni Multilingual Matrix in the WMT 2013 Shared Task
Czech title Vícejazyčná matice UK ve společné úloze WMT 2013
Proceedings 2013: Sofija, Bulgaria: WMT 2013 (ACL): Proceedings of the Eight Workshop on Statistical Machine Translation
Pages range 85-91
How published online
URL http://aclweb.org/anthology//W/W13/W13-2207.pdf
Supported by 2011-2013 GAP406/11/1499 (Čeština ve věku strojového překladu) 2012-2013 GAUK 639012/2012 (Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky)
Czech abstract Popisujeme naše pokusy s frázovým strojovým překladem pro společnou úlohu WMT 2013. Natrénovali jsme jeden systém pro 18 překladových směrů mezi angličtinou nebo češtinou na jedné straně a angličtinou, češtinou, němčinou, španělštinou, francouzštinou nebo ruštinou na straně druhé. Popisujeme sadu výsledků s různými velikostmi trénovacích dat. Pro páry obsahující ruštinu navíc popisujeme sadu nezávislých pokusů s lehce odlišnými překladovými modely.
English abstract We describe our experiments with phrase-based machine translation for the WMT 2013 Shared Task. We trained one system for 18 translation directions between English or Czech on one side and English, Czech, German, Spanish, French or Russian on the other side. We describe a set of results with different training data sizes and subsets. For the pairs containing Russian, we describe a set of independent experiments with slightly different translation models.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-1-937284-57-2
Address* Sofija, Bulgaria
Month* August
Venue* The National Palace of Culture
Publisher* Association for Computational Linguistics
Institution* Bălgarska akademija na naukite
Creator: Common Account
Created: 6/10/13 4:56 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/26/14 12:22 PM
***

Posterpublicposter-sofia.pdfapplication/pdf
Camera ready paperpublicCAMERA-READY.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:07:22 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant