[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Novák, Michal Nedoluzhko, Anna Schwarz (Khoroshkina), Anna
Title Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0 - Russian Translation, version 0.5
Czech title Ruské překlady Pražského česko-anglického závislostního korpusu, verze 0.5
Institution ÚFAL MFF UK
Publisher's city and country Prague, Czech Republic
Month October
URL http://hdl.handle.net/11234/1-1791
Supported by 2016-2018 GA16-05394S (Structure of coreferential chains in parallel language data) 2015-2017 GAUK 3389/2015 (Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika) 2014-2016 LH14011 (Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií)
Czech abstract Tento projekt rozšiřuje část PCEDT 2.0 o ruské překlady a anotaci zaměřenou na koreferenci a mezijazyčné zarovnání koreferenčních výrazǔ. Ve verzi 0.5 korpus obsahuje překlad více než 1000 anglických vět s automatickými anotacemi na úrovni morfologie a ručním mezijazyčným zarovnáním českých, anglických a ruských posesivních zájmen.
English abstract Prague Czech-English Dependency Treebank - Russian translation (PCEDT-R) is a project of translating a subset of Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0 (PCEDT 2.0) to Russian and linguistically annotating the Russian translations with emphasis on coreference and cross-lingual alignment of coreferential expressions. Cross-lingual comparison of coreference means is currently the purpose that drives development of this corpus. In version 0.5, it contains Russian translations of more than 1000 English sentences with automatic morphological analysis and manual cross-lingual alignment of Czech, English and Russian possessive pronouns.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category data
Economic parameters expected 5+ users
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier PCEDT-R 0.5
Creator: Common Account
Created: 10/23/16 6:24 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Mon Jun 25 09:31:44 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant