[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Taji, Dima Habash, Nizar Zeman, Daniel
Date 3.4.2017
Title Universal Dependencies for Arabic
Czech title Universal Dependencies pro arabštinu
Proceedings 2017: Stroudsburg, PA, USA: EACL 2017 workshop: Proceedings of the Third Arabic Natural Language Processing Workshop (WANLP)
Pages range 166-176
How published online
URL http://aclweb.org/anthology/W/W17/W17-13.pdf
Supported by 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika)
Czech abstract Popisujeme proces vzniku NUDAR, arabského treebanku ve stylu Universal Dependencies. Představujeme převod z Penn Arabic Treebanku do syntaktické reprezentace Universal Dependencies přes mezilehlou závislostní reprezentaci. Probíráme obtíže, se kterými je převod závislostních stromů spojen, řešení, která jsme použili, a hodnocení námi převedených dat. Dále představujeme prvotní výsledky parsingu na NUDARu.
English abstract We describe the process of creating NUDAR, a Universal Dependency treebank for Arabic. We present the conversion from the Penn Arabic Treebank to the Universal Dependency syntactic representation through an intermediate dependency representation. We discuss the challenges faced in the conversion of the trees, the decisions we made to solve them, and the validation of our conversion. We also present initial parsing results on NUDAR.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
ISBN* 978-1-945626-44-9
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* April
Venue* Valencia Conference Center
Publisher* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 2/23/17 3:40 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:15 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:52:54 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant