[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type book chapter/part
Status published
Language Czech
Author(s) Mlynář, Jakub
Title Minulost jako vzpomínka a vyprávění: Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation v kontextu orální historie
English title The Past as a Memory and Narrative: USC Shoah Foundation's Visual History Archive in the context of oral history
Chapter 1
Book title Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy
Publisher Karolinum
Publisher's city and country Prague, Czech Republic
Pages range 11-23
Total book pages 388
Month August
How published print
Supported by 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat)
ISBN 9788024632711
Czech abstract Kapitola popisuje Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation, jeho obsah relevantní s ohledem na tematické zaměření knihy, a některé metodologické souvislosti sekundární analýzy orálněhistorických nahrávek.
English abstract The chapter describes USC Shoah Foundation's Visual History Archive, its relevant content for the thematic focus of the book, and some methodological issues of secondary analysis of oral history recordings.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type monograph
Role of the author(s) chapter author(s)
Open access no
Creator: Common Account
Created: 3/22/16 2:02 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:06 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:48:07 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant