[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2018
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Libovický, Jindřich Rosa, Rudolf Helcl, Jindřich Popel, Martin
Title Solving Three Czech NLP Tasks End-to-End with Neural Models
Czech title Celkové řešení tří úloh NLP pro češtinu s pomocí neuronových modelů
Proceedings 2018: Košice, Slovakia: SloNLP 2018: Proceedings of the 18th conference ITAT 2018: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2018)
Pages range 138-143
How published online
URL https://ufal.mff.cuni.cz/~rosa/2018/docs/ITAT_2018_paper_14_1.pdf
Supported by 2017-2018 SVV 260 453 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2017-2019 EF16_013/0001781 (LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity) 2016-2019 LM2015071 (Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice) 2018-2020 GA18-02196S (Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích) 2018-2019 GAUK 976518/2018 (Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu)
Czech abstract V této práci se zaměřujeme na tři různé úlohy NLP: popis obrázků, strojový překlad, a rozbor sentimentu. Reimplementujeme úspěšné postupy jiných autorů a přizpůsobujeme je českému jazyku. Nabízíme end-to-end architektury, které dosahují nejlepších či téměř nejlepších výsledků známých pro tyto úlohy, přičemž všechny jsou implementovány ve stejném nástroji pro sekvenční učení. Natrénované modely jsou k dispozici jak ke stažení, tak v podobě online dema.
English abstract In this work, we focus on three different NLP tasks: image captioning, machine translation, and sentiment analysis. We reimplement successful approaches of other authors and adapt them to the Czech language. We provide end-to-end architectures that achieve state-of-the-art or nearly state-of-the-art results on all of the tasks within a single sequence learning toolkit. The trained models are available both for download as well as in an online demo.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
Editor(s)* Stanislav Krajči
ISBN* 978-1727267198
ISSN* 1613-0073
Address* Košice, Slovakia
Month* September
Venue* hotel Plejsy***
Publisher* CreateSpace Independent Publishing Platform
Institution* Šafárik University, Košice
Creator: Common Account
Created: 7/13/18 7:25 PM
Modifier: Common Account
Modified: 9/25/18 9:53 AM
***

Camera Ready PaperpublicITAT_2018_paper_14.pdfapplication/pdf
Posterpublicitat_poster.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Sun Feb 17 20:17:59 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant