[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2012
Type in proceedings without ISBN
Status published
Language English
Author(s) Bejček, Eduard Panevová, Jarmila Popelka, Jan Straňák, Pavel Ševčíková, Magda Štěpánek, Jan Žabokrtský, Zdeněk
Title Prague Dependency Treebank 2.5 -- a revisited version of PDT 2.0
Czech title Pražský závislostní korpus 2.5 -- rozšířená verze PDT 2.0
Proceedings 2012: Mumbai, India: COLING 2012: Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2012)
Pages range 231-246
Note opravit: proceedings WITHOUT->WITH isbn
Supported by 2010-2013 GAP406/10/0875 (Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu) 2012-2014 GPP406/12/P175 (Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny) 2010-2012 GPP406/10/P193 (Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu) 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Představujeme nejnovější verzi Pražského závislostního treebanku PDT 2.5, který bude poprvé vydán pod veřejnou licencí. Výhody PDT 2.5 ukážeme na srovnání s nejmodernějšími treebanky. Představíme nové vlastnosti verze 2.5, popíšeme, jak byly anotovány i jak spolehlivá tato anotace je. Ukážeme, jakými dotazy lze nové jevy hledat a jak se zobrazují v nástrojích dodávaných spolu s treebankem.
English abstract We present the Prague Dependency Treebank 2.5, the newest version of PDT and the first to be released under a free license. We show the benefits of PDT 2.5 in comparison to other state-of-the-art treebanks. We present the new features of the 2.5 release, how they were obtained and how reliably they are annotated. We also show how they can be used in queries and how they are visualised with tools released alongside the treebank.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Martin Kay; Christian Boitet
Address* Mumbai, India
Month* December
Venue* IIT Bombay, VMCC
Publisher* Coling 2012 Organizing Committee
Institution* IIT Bombay
Creator: Common Account
Created: 10/22/12 10:49 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 9/6/13 4:49 PM
***

camera-readypublicFINAL-CAMERA-READY.pdfapplication/pdf
paper in proceedingspublicCOLING_2012.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Mar 20 05:12:53 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant