[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2011
Type article
Status published
Language English
Author(s) Zeman, Daniel Fishel, Mark Berka, Jan Bojar, Ondřej
Title Addicter: What Is Wrong with My Translations?
Czech title Addicter: Co je za problém s mými překlady?
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Volume 96
Pages range 79-88
Month October
URL http://ufal.ms.mff.cuni.cz/pbml/96/art-zeman-fishel-berka-bojar.pdf
Supported by 2011-2013 GAP406/11/1499 (Čeština ve věku strojového překladu) 2010-2012 GPP406/10/P259 (Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad)
Czech abstract Představujeme Addicter, nástroj pro automatickou detekci a zobrazování chyb strojového překladu. Tento nástroj automaticky identifikuje a klasifikuje chyby a umožňuje prohlížet testovací a trénovací korpus a slovní párování; umožňuje také propojení s dalšími lingvistickými nástroji. Klasifikace chyb je inspirována Vilarem et al. (2006), některé jejich kategorie jsou ovšem pro současnou verzi našeho systému nedosažitelné.
English abstract We introduce Addicter, a tool for Automatic Detection and DIsplay of Common Translation ERrors. The tool allows to automatically identify and label translation errors and browse the test and training corpus and word alignments; usage of additional linguistic tools is also supported. The error classification is inspired by that of Vilar et al. (2006), although some of their higherlevel categories are beyond the reach of the current version of our system. In addition to the tool itself we present a comparison of the proposed method to manually classified translation errors and a thorough evaluation of the generated alignments.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 8/31/11 11:28 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 3/5/12 4:18 PM
***

PublishedpublicPUBLISHED.pdfapplication/pdf
Slidespublicslides.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Mon Oct 22 06:43:09 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant