[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type article
Status published
Language English
Author(s) Cinková, Silvie Hajičová, Eva Panevová, Jarmila Sgall, Petr
Title Two Languages - One Annotation Scenario? Experience from the Prague Dependency Treebank
Czech title Dva jazyky - jeden anotační scénář? Zkušenosti z Pražského závislostního korpusu
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Number 89
Pages range 5-22
Supported by 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky) 2006-2010 FP6-IST-5-034434-IP (Companions IP) 2006-2008 GA405/06/0589 (Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad)
Czech abstract Tento příspěvek ilustruje, jak je možné využít tektogramatickou reprezentaci jako měřítko porovnávání dvou nepříbuzných jazyků - zde češtiny a angličtiny.
English abstract This contribution illustrates how the description of underlying structures carried out in annotating Czech texts may be used as a basis for comparison with a more or less parallel description of English.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Almighty Admin
Created: 10/13/08 4:08 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/14/11 9:42 AM
***

Konečná verze z TeXupublicart_cinkova.pdfapplication/save-as
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Sep 26 00:00:57 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant