[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type data/software
Status published
Language Czech
Author(s) Plátek, Ondřej Dušek, Ondřej Jurčíček, Filip
Title Vystadial 2016 – Česká data
English title Vystadial 2016 – Czech data
Publisher Lindat / Clarin
Institution ÚFAL MFF UK
Publisher's city and country Prague, Czechia
Month June
How published online
URL http://hdl.handle.net/11234/1-1740
Supported by 2012-2016 LK11221 (Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat)
Czech abstract Vystadial 2016 je databáze telefonních hovorů v češtině, vyvinuté pro trénování akustických modelů pro automatické rozpoznávání řeči v dialogových systémech. Data obsahují více než 75 hodin v českém jazyce.
English abstract Vystadial 2016 is a dataset of telephone conversations in Czech, developed for training acoustic models for automatic speech recognition in spoken dialogue systems. The data comprise over over 75 hours in Czech, plus orthographic transcriptions.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category data
Economic parameters 100000 Kc
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier 11858/00-097C-0000-0023-4670-6
Creator: Common Account
Created: 6/20/16 2:29 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Mon Jun 25 09:32:08 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant