[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Barančíková, Petra Kettnerová, Václava
Title ParaDi: Dictionary of Paraphrases of Czech Complex Predicates with Light Verbs
Czech title ParaDi: Slovník parafrází českých komplexních predikátů s lehkými slovesy
Proceedings 2017: Stroudsburg, PA, USA: MWE 2017: Proceedings of the 13th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2017)
Pages range 1-10
How published print
Supported by 2015-2017 GA15-09979S (Kombinování slov: Syntaktické vlastnosti českých víceslovných výrazů s tzv. lehkými slovesy) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2017-2018 SVV 260 453 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract V této práci prezentujeme nový, volně dostupný slovník parafrází českých komplexních predikátů s lehkými slovesy ParaDi. Kandidáti na jednoslovné predikativní parafráze byli vybráni automaticky z velkých jednojazyčných dat pomocí word2vecu. Dále byli manuálně ověřeni. V experimentu s vylepšováním kvality strojového překladu ukazujeme jednu z mnoha praktických aplikací ParaDi.
English abstract We present a new freely available dictionary of paraphrases of Czech complex predicates with light verbs, ParaDi. Candidates for single predicative paraphrases of selected complex predicates have been extracted automatically from large mono-lingual data using word2vec. They have been manually verified and further refined. We demonstrate one of many possible applications of ParaDi in an experiment with improving machine translation quality.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
DOI 10.18653/v1/W17-1701
ISBN* 978-1-945626-48-7
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* April
Publisher* Association for Computational Linguistics (ACL)
Institution* Association for Computational Linguistics (ACL)
Creator: Common Account
Created: 9/6/17 10:53 AM
Modifier: Common Account
Modified: 3/19/18 10:04 AM
***

eacl-finalpublicfinal_submission.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:50:34 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant