[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type article
Status published
Language English
Author(s) Bojar, Ondřej Cinková, Silvie Ptáček, Jan
Title Towards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer
Czech title K anglicko-českému strojovému překladu přes tektogramatickou rovinu
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Number 90
Pages range 57-68
Month December
Supported by 2006-2009 FP6-IST-5-034291-STP (Euromatrix) 2006-2008 GA405/06/0589 (Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad) 2005-2009 1ET101120503 (Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů) 2007-2008 GAUK 643/2007 (Využití materiálu z Pražského závislostního korpusu pro systémový popis syntaxe)
Czech abstract Popisujeme systém automatického překladu z angličtiny do češtiny založený na syntaktickém transferu na rovině hloubkové syntaxe (tzv. tektogramatické rovině). Podrobně je popsán anotační proces pro angličtinu a také vyhodnocena kvalita překladu prototypu celého systému.
English abstract We are presenting an overview of an English-to-Czech machine translation system. The system relies on transfer at the tectogrammatical (deep syntactic) layer of the language description. We report on the progress of linguistic annotation of English tectogrammatical layer and also on first end-to-end evaluation of our syntax-based MT system.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 11/10/08 12:48 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/14/11 10:06 AM
***

Paper PDFpublicboj-cink-pta-mt.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Sun Mar 24 09:05:20 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant