[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2012
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Zeman, Daniel
Title Data Issues of the Multilingual Translation Matrix
Czech title Otázka dat ve vícejazyčné překladové matici
Proceedings 2012: Montréal, Canada: WMT 2012 (NAACL): Proceedings of the Seventh Workshop on Statistical Machine Translation
Pages range 395-400
URL http://aclweb.org/anthology-new/W/W12/W12-3151.pdf
Supported by 2011-2013 GAP406/11/1499 (Čeština ve věku strojového překladu) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Popisujeme naše pokusy s frázovým strojovým překladem pro soutěž WMT 2012. Natrénovali jsme jeden systém pro 14 překladových párů mezi angličtinou nebo češtinou na jedné straně a angličtinou, češtinou, němčinou, španělštinou nebo francouzštinou na druhé straně. Popisujeme sadu výsledků s různými velikostmi trénovacích dat a jejich podmnožin.
English abstract We describe our experiments with phrase-based machine translation for the WMT 2012 Shared Task. We trained one system for 14 translation directions between English or Czech on one side and English, Czech, German, Spanish or French on the other side. We describe a set of results with different training data sizes and subsets.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-1-937284-20-6
Address* Montréal, Canada
Month* June
Publisher* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 4/9/12 5:23 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 9/6/13 4:52 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:01:14 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant