[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2007
Type in proceedings without ISBN
Status published
Language English
Author(s) Šindlerová, Jana Mladová, Lucie Toman, Josef Cinková, Silvie
Title An Application of the PDT-scheme to a Parallel Treebank
Czech title Užití PDT schématu pro anotaci paralelního treebanku
Proceedings 2007: Bergen, Norway: TLT 2007: Proceedings of the 6th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2007)
Pages range 163-174
Supported by 2006-2008 GA405/06/0589 (Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad) 2005-2007 1P05ME752 (Vícejazyčný valenční a predikátový slovník přirozeného jazyka) 2006-2010 ME 838 (Reprezentace významu a automatické porozumění přirozenému jazyku) 2006-2010 FP6-IST-5-034434-IP (Companions IP)
Czech abstract Příspěvek se zabývá rozdíly mezi hloubkovými syntaktickými strukturami češtiny a angličtiny. Upozorňujeme na některé jevy potenciálně problematické pro automatické zarovnávání uzlů.
English abstract Our paper comments on the divergences of the deep syntactic layers of Czech and Eglish. We point out several phenomena potentially problematic for syntactic alignment.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Koenraad De Smedt; Jan Hajič; Sandra Kübler
ISSN* 1736-6305
Address* Bergen, Norway
Month* December
Publisher* North European Association for Language Technology
Journal* NEALT Proceedings Series
Creator: Common Account
Created: 12/5/07 1:58 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/3/11 11:00 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Sep 26 00:06:28 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant