[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type oral presentation *
Status published
Language English
Author(s) Lopatková, Markéta Kettnerová, Václava Urešová, Zdeňka
Title VALLEX, Family of Electronic Valency Lexicons of Verbs
Czech title VALLEX, Rodina elektronických valenčních slovníků sloves
Publisher's city and country Prague
Venue SLÚ AV ČR
Month April
Czech abstract Příspěvek představil rodinu elektronických valenčních slovníků, které jsou rozvíjeny v Ústavu formální a aplikované lingvistiky, VALLEX, PDT-Vallex, EngVallex a CzEngVallex, jejichž teoretické zázemí tvoří funkční generativní popis.
English abstract In this contribution, the family of valency lexicons whose theoretical background represents the Functional Generative Description is introduced, VALLEX, PDT-Vallex, EngVallex and CzEngVallex.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Event Slovanská lexikografie počátkem 21. století
Presentation type contributed talk at conference/workshop
Open access no
Creator: Common Account
Created: 10/23/16 4:12 PM
Modifier: Common Account
Modified: 10/23/16 4:12 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Fri Jun 22 13:21:30 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant