[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type book
Status published
Language Czech
Author(s) Lopatková, Markéta Kettnerová, Václava Bejček, Eduard Vernerová, Anna Žabokrtský, Zdeněk
Title Valenční slovník českých sloves VALLEX
English title Valency lexicon of Czech verbs VALLEX
Publisher Nakladatelství Karolinum
Publisher's city and country Praha, Czechia
Total book pages 698
Month December
Note full text available online at http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/
How published print
Supported by 2012-2015 GAP406/12/0557 (Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině) 2016-2019 LM2015071 (Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
ISBN 978-80-246-3542-2
Czech abstract Valenční slovník českých sloves (dále též VALLEX 3.0) poskytuje informace o valenční struktuře českých sloves v jejich jednotlivých významech, které charakterizuje pomocí glos a příkladů; tyto základní údaje jsou doplněny o některé další syntaktické a sémantické charakteristiky. VALLEX 3.0 zachycuje 4586 českých sloves náležejících 2722 lexémům, které odpovídají 6710 lexikálním jednotkám, tedy daným slovesům v daném významu (počítáme-li vidové protějšky zvlášť, jde -- bez iterativ, jež nejsou detailně zpracována -- o 10816 lexikálních jednotek).
English abstract The Valency Lexicon of Czech Verbs (henceforth VALLEX 3.0) provides information on the valency structure of Czech verbs in their respective senses. Each sense is characterized by a gloss and an example; further syntactic and semantic characteristics are provided as relevant. VALLEX 3.0 covers 4586 Czech verbs in 2722 lexemes with a total of 6710 lexical units (i.e. a given verb in a given meaning; if aspectual counterparts are counted separately, we get a total of 10816 lexical units, excluding iteratives).
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type monograph
Open access no
Number of copies 250
Creator: Common Account
Created: 7/29/16 9:58 AM
Modifier: Common Account
Modified: 9/18/17 1:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Tue Mar 26 12:33:51 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant