[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Mišutka, Jozef Kamran, Amir Košarko, Ondřej Josífko, Michal Ramasamy, Loganathan Straňák, Pavel Hajič, Jan
Title Linguistic digital repository based on DSpace 5.2
Czech title Digitální repozitář pro jazyková data založený na DSpace 5.2
Institution Charles University
URL http://hdl.handle.net/11234/1-1481
Supported by 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Jedním z cílů infrastruktury LINDAT/CLARIN je poskytovat technické prostředky pro sdílení nástrojů a dat pro výzkumné účely a v souladu s technickými požadavky CLARIN ERIC. Proto byl vybudován a je rozvíjen tento silně adaptovaný repozitářový systém založený na platformě DSpace.
English abstract One of the goals of LINDAT/CLARIN Centre for Language Research Infrastructure is to provide technical background to institutions or researchers who wants to share their tools and data used for research in linguistics or related research fields. The digital repository is built on a highly customised DSpace platform.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category program
Economic parameters This software is free for any use and at the same time is in the same league as any professional repository system customised on demand.
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier http://hdl.handle.net/11234/1-1481
Creator: Common Account
Created: 5/9/16 6:29 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Fri Oct 19 18:53:48 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant