[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2009
Type article
Status published
Language English
Author(s) Cinková, Silvie
Title A Contrastive Lexical description of Basic Verbs. Examples from Swedish and Czech.
Czech title Kontrastivní lexikální popis základních sloves. Příklady z češtiny a švédštiny.
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Publisher's city and country Prague, Czech Republic
Number 92
Pages range 21-62
Month September
BibTeX key basic verbs
URL http://ufal.ms.mff.cuni.cz/pbml/92/art-pbml92-cinkova.pdf
Supported by 2009-2012 FP7-ICT-2007-3-231720 (EuroMatrix Plus) 2006-2010 FP6-IST-5-034434-IP (Companions IP) 2005-2011 MSM 0021620823 (Český národní korpus a korpusy dalších jazyků)
Czech abstract Tento článek se zabývá lexikálním popisem frekventovaných, nicméně nepříliš kognitivně salientních (zde: sémanticky vyprázdněných) užití významových sloves jako jsou například jít, stát, držet, dát, položit z hlediska srovnání švédštiny s češtinou. Zvláštní pozornost je věnována užití těchto sloves v tzv. verbonominálních nebo analytických predikátech.
English abstract This paper aims at a lexical description of frequent, but not enough cognitively salient uses of frequent lexical verbs in Swedish on the background of Czech, with some implications for the lexical description of basic verbs in general. It results in a draft of a production lexicon of Swedish basic verbs for advanced Czech learners of Swedish, with focus on their uses as light verbs.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 10/23/09 1:52 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 4/7/11 5:23 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:20:10 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant