[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type technical report
Status published
Language English
Author(s) Cinková, Silvie Mikulová, Marie
Title Speech reconstruction for the syntactic and semantic analysis of the NAP/AAA corpus
Czech title Rekonstrukce mluvené řeči pro syntaktickou a sémantickou analýzu korpusu NAP/AAA
Institution ÚFAL MFF UK
Publisher's city and country Prague, Czech Rep.
Number TR-2008-37
Total book pages 60
Month November
Supported by 2006-2008 GA405/06/0589 (Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad) 2005-2009 LC536 (Centrum komputační lingvistiky) 2006-2010 FP6-IST-5-034434-IP (Companions IP)
ISSN 1214-5521
Czech abstract Tato publikace je návodem pro anotátory, jak anotovat rovinu rekonstrukce anglické mluvené řeči. Anotace zvaná Rekonstrukce mluvené řeči je prováděna na českém a anglickém korpusu a má dále sloužit pro uplatnění metod strojového učení na přirozený jazyk. Anotace obsahuje původní doslovný přepis nahrávek a také editovanou verzi, která vyhovuje standardům psaného textu. Obě verze představují oddělené roviny, které jsou navzájem propojeny na úrovni akustických segmentů, vět editovaného textu a jednotlivých slov.
English abstract This is an annotation manual of English speech reconstruction. Speech reconstruction has been carried out at the Prague Dependency Treebank of Spoken Language, which consists of a Czech and an English, to be used for the task of speech understanding, broad natural language analysis for dialog systems and other speech-related tasks, including speech editing. The resources we have created so far contain audio and a standard transcription of spontaneous speech, but as a novel layer, we add an edited (“reconstructed”) version of the spoken utterances.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Creator: Common Account
Created: 11/10/08 12:52 PM
Modifier: Common Account
Modified: 1/24/11 9:26 AM
***

Attached filepublicTR-2008-37.pdfapplication/save-as
1publicTR-2008-37.pdfapplication/save-as
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Fri Oct 19 19:00:55 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant