[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type technical report
Status published
Language English
Author(s) Mikulová, Marie Bejček, Eduard Mírovský, Jiří Nedoluzhko, Anna Panevová, Jarmila Poláková, Lucie Straňák, Pavel Ševčíková, Magda Žabokrtský, Zdeněk
Title From PDT 2.0 to PDT 3.0 (Modifications and Complements)
Czech title Od PDT 2.0 k PDT 3.0 (Úpravy a doplňky)
Institution ÚFAL MFF UK
Number ÚFAL TR-2013-54
Total book pages 55
Supported by 2012-2014 GPP406/12/P175 (Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny) 2010-2013 GAP406/10/0875 (Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu) 2012-2015 GAP406/12/0658 (Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu) 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Technická zprava popisuje inovace, které byly provedeny ve verzi PDT 3.0 oproti verzi PDT 2.0. Vysvětluje jejich lingvistickou podstatu, zdůvodnění, pokyny pro anotaci a exemplifikaci. Její jedna část je věnována nově zavedeným nebo upraveným jevům tektogramatické roviny. V její další části jsou představeny jevy textové koreference, mezivětných vztahů, žánrové klasifikace dat a způsob jejich anotování v PDT 3.0.
English abstract Technical report describes improvement of the older scenario of PDT 2.0 that was applied in PDT 3.0. The description of changes and additions for the annotation procedure, the motivation for them, the procedure of their annotation and exemplification are given in the first part of this report. The extensions of the textual coreference, inter-sentential relations and genre classification of the texts included in PDT 3.0 are described in the other part of the report.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Creator: Common Account
Created: 12/20/13 2:41 PM
Modifier: Common Account
Modified: 11/9/15 9:50 AM
***

ÚFAL TR-2013-54publictr54.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Mar 20 05:27:12 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant