[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type article
Status published
Language Czech
Author(s) Ševčíková, Magda Žabokrtský, Zdeněk Vidra, Jonáš Straka, Milan
Title Lexikální síť DeriNet: elektronický zdroj pro výzkum derivace v češtině
English title The DeriNet Lexical Network: a Language Data Resource for Research into Derivation in Czech
Journal Časopis pro moderní filologii
Publisher's city and country Praha, ČR
Volume 98
Number 1
Pages range 62-76
Month September
How published print
Supported by 2016-2018 GA16-18177S (Integrovaný přístup k derivační a flektivní morfologii češtiny) 2016-2019 LM2015071 (Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Článek představuje lexikální databázi DeriNet, která obsahuje téměř 1 milion českých slov propojených více než 700 tisíci hranami odpovídajícími vztahu mezi slovem odvozeným a základovým. V textu je popsán proces budování této databáze, lingvistická rozhodnutí, která bylo nutné během tohoto procesu učinit, i možné využití a výhledy.
English abstract In the present paper, the lexical database DeriNet is introduced which includes more than 969 thousand Czech word interconnected with 718 thousand links corresponding to derivational relations (relations between a base word and a word derived from it). Derivational relations were identified by semi-automatic procedures and manual annotation. As the DeriNet network is fully compatible with a big inflectional dictionary of Czech (MorfFlex CZ), it can be used as a resource for an integrating approach to derivational and inflectional morphology of Czech both in linguistic research and in natural language processing.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Aleš Klégr
ISSN* 0008-7386
Publisher* Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Institution* Ústav anglického jazyka a didaktiky; Ústav románských studií; Ústav germánských studií
Creator: Common Account
Created: 10/19/16 3:51 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Sun Mar 24 09:01:27 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant