[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2007
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Ptáček, Jan
Title Sentence Synthesis in Machine Translation
Czech title Syntéza vět pro účely strojového překladu
Proceedings 2007: Praha, Czechia: WDS 2007: WDS'07 Proceedings of Contributed Papers
Pages range 151-156
Supported by 2005-2009 1ET101120503 (Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů) 2005-2009 1ET201120505 (Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu) 2007-2008 GAUK 643/2007 (Využití materiálu z Pražského závislostního korpusu pro systémový popis syntaxe)
Czech abstract Článek popisuje vývoj systému generujícího gramatické věty v českém jazyce ze vstupního syntakticko-sémantického závislostního stromu.
Zabýváme se dvěma lingvistickými teoriemi a implikacemi pro generování ze struktur, které popisují: (1) Funkční generativní popis P. Sgalla, který byl použit také pro anotaci Pražského závislostního treebanku a (2) Meaning-Text Theory.
Na závěr je výstup prototypu generátoru vyhodnocen.
English abstract We report work in progress on a complex system generating Czech sentences expressing the meaning of input syntactic-semantic structures. Such component is usually referred to as a realizer in the domain of Natural Language Generation.
Existing realizers usually take advantage of a background linguistic theory. We introduce the Functional Generative Description, a framework of our choice conceived in 1960's by Petr Sgall. This language theory lays out foundations of the formalism in which our input syntactic-semantic structures are specified. The structure definition was further elaborated and refined during the annotation of the Prague Dependency Treebank, now available in its second version.
A section of the paper is devoted to description of another theoretical framework suitable for the task of Natural Language Generation -- the Meaning-Text Theory.
We explore state-of-the-art realizers deployed in real life applications, describe common architecture of a generation system and highlight the strengths and weaknesses of our approach. Finally, preliminary output of our surface realizer is compared against a baseline solution.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-80-7378-023-4
Address* Praha, Czechia
Month* June
Venue* Matematicko-fyzikální fakulta
Publisher* Matfyzpress, Charles University
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 10/8/07 12:28 PM
Modifier: Common Account
Modified: 12/21/09 4:04 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Sun Mar 24 08:44:40 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant