[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Zeman, Daniel
Date 18.9.2017
Title Core Arguments in Universal Dependencies
Czech title Základní aktanty v Universal Dependencies
Proceedings 2017: Linköping, Sweden: Depling 2017: Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017), September 18-20, 2017, Università di Pisa, Italy
Pages range 287-296
How published online
URL http://www.ep.liu.se/ecp/139/ecp17139.pdf#page=297
Supported by 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika)
Czech abstract Zkoumáme, jakými strategiemi jsou označeny základní aktanty (core arguments) v indoevropských jazycích s pádovou morfologií. Koncept základních aktantů je v Universal Dependencies stěžejní, někdy je však obtížné ho namapovat na terminologie tradičně používané v jednotlivých jazycích. Přezkoumáváme metodologii popsanou Andrewsem (2007) a přidáváme stručné definice některých základních pojmů. Statistiky z 26 treebanků UD ukazují, že ne všichni poskytovatelé dat definují hranici mezi základními (core) a nepřímými (oblique) argumenty stejně. Proto navrhujeme úpravu a upřesnění anotačních pravidel, které zlepší konzistenci napříč treebanky na jedné straně a bude více slučitelné s tradiční gramatikou na straně druhé.
English abstract We investigate how core arguments are coded in case-marking Indo-European languages. Core arguments are a central concept in Universal Dependencies, yet it is sometimes difficult to match against terminologies traditionally used for individual languages. We review the methodology described in Andrews (2007), and include brief definitions of some basic terms. Statistics from 26 UD treebanks show that not all treebank providers define the core-oblique boundary the same way. Therefore we propose some refinement and particularization of the guidelines that would improve cross-treebank consistency on the one hand, and be more sensitive to the traditional grammar on the other.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
Editor(s)* Simonetta Montemagni; Joakim Nivre
ISBN* 978-91-7685-467-9
ISSN* 1650-3686
Address* Linköping, Sweden
Month* September
Venue* Aula Magna, Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica
Publisher* Linköping University Electronic Press
Institution* Università di Pisa
Creator: Common Account
Created: 7/22/17 6:12 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:15 PM
***

Final PDFpublicFINAL.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:07:43 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant