[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Sudarikov, Roman Dušek, Ondřej Holub, Martin Bojar, Ondřej Kríž, Vincent
Title Verb Sense Disambiguation in Machine Translation
Czech title Rozlišení významu u sloves ve strojovém překladu
Proceedings 2016: Stroudsburg, PA, USA: HyTra-6 2016: Sixth Workshop on Hybrid Approaches to Translation (HyTra-6)
Pages range 42-50
How published online
URL http://glicom.upf.edu/hytra6/hytra6_proceedings.pdf
Supported by 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2018 GBP103/12/G084 (Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-645452 (QT21: Quality Translation 21) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Popisujeme experimenty s použitím rozlišení významu slov (WSD) ve strojovém překladu. Zaměřujeme se na WSD u sloves a používáme dva různé přístupy -- slovesné vzorce založené na metodě corpus pattern analysis a významy sloves z valenčního slovníku. Vyhodnocujeme několik způsobů, jak použít významy sloves jako dodatečný faktor ve strojovém překladači Moses. Výsledky ukazují statisticky signifikantní zlepšení kvality překladu z pohledu metriky BLEU pro přístup s valenčním slovníkem, ale v ruční evaluaci vycházejí obě metody WSD jako přínos.
English abstract We describe experiments in Machine Translation using word sense disambiguation (WSD) information. This work focuses on WSD in verbs, based on two different approaches -- verbal patterns based on corpus pattern analysis and verbal word senses from valency frames. We evaluate several options of using verb senses in the source-language sentences as an additional factor for the Moses statistical machine translation system. Our results show a statistically significant translation quality improvement in terms of the BLEU metric for the valency frames approach, but in manual evaluation, both WSD methods bring improvements.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-4-87974-713-6
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* December
Venue* Osaka International Convention Center
Publisher* Association for Computational Linguistics
Institution* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 10/18/16 10:53 AM
Modifier: Common Account
Modified: 1/31/18 3:15 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 15:00:14 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant