[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type article
Status published
Language English
Author(s) Przepiórkowski, Adam Hajič, Jan Hajnicz, Elżbieta Urešová, Zdeňka
Title Phraseology in two Slavic valency dictionaries: limitations and perspectives
Czech title Frazeologie ve dvou slovanských valenčních slovnících: omezení a perspektivy
Journal International Journal of Lexicography
Publisher's city and country Oxford, UK
Volume 30
Number 1
Pages range 1-38
Note DZ: Stav už byl published (2016), ale nechceme to odeslat do RIV, protože to mezitím vyšlo na papíře (Feb 2017) a to bude samostatný záznam. V budoucnosti by měl přibýt typ/stav prepublished online a tenhle záznam by ho měl dostat.
URL https://academic.oup.com/ijl/article-abstract/doi/10.1093/ijl/ecv048/2555471/Phraseology-in-two-Slavic-valency-dictionaries
Supported by 2013-2015 GP13-03351P (Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe)) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Pro dva valenční slovníky slovanckých jazyků, PDT-Vallex pro češtinu a Walenty pro polštinu článek porovnává jejich frazeologickou část. Oba slovníky jsou založené na korpusu, i když se liší jak způsob propojení, tak technické řešení, ovšem oba jsou dostupné elektronicky ve standardnim formátu. V článku se porovnávají frazeologická hesla, jejich formální popis a možnosti a omezení. V závěru se doporučují rozšíření těchto komponent pro obecnější pokrytí i pro další jazyky.
English abstract Phraseological components of valency dictionaries for two West Slavic languages are presented, namely, of the PDT-Vallex dictionary for Czech and of the Walenty dictionary for Polish. Both dictionaries are corpus-based, albeit in different ways. Both are machine readable and employable by syntactic parsers and generators. The paper compares the expressive power of the phraseological subformalisms of these dictionaries, discusses their limitations and makes recommendations for their possible extensions, which can be possibly applied also to other valency dictionaries with rich phraseological components.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Anne Dykstra
ISSN* 0950-3846
Publisher* Oxford University Press
Creator: Common Account
Created: 10/14/15 9:38 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:15 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:54:46 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant