[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Klyueva, Natalia Doucet, Antoine Straka, Milan
Date 4.4.2017
Title Neural Networks for Multi-Word Expression Detection
Czech title Umělé neuronové sítě pro rozpoznávání víceslovných výrazů
Proceedings 2017: Stroudsburg, PA, USA: MWE 2017: Proceedings of the 13th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2017)
Pages range 60-65
How published online
URL https://www.aclweb.org/anthology/W/W17/W17-1707.pdf
Supported by 2016-2019 LM2015071 (Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice)
Czech abstract Tento článek popisuje systém MUMULS, který se účastnil 2017 Shared Task on Automatic Identification of Verbal Multiword expressions (VMWEs). Systém MUMULS byl implementován přístupem učení s učitelem pomocí rekurentních neuronových sítí v open-source knihovně TensorFlow. Model byl trénován na poskytnutých datech s VMWEs a také na morfologických a syntaktických anotacích. MUMULS provádí identifikaci VMWEs v patnácti jazycích, byl to jeden z mála systémů který dokázal kategorizovat VMWEs ve skoro všech jazycích.
English abstract In this paper we describe the MUMULS system that participated to the 2017 shared task on automatic identification of verbal multiword expressions (VMWEs). The MUMULS system was implemented using a supervised approach based on recurrent neural networks using the open source library TensorFlow. The model was trained on a data set containing annotated VMWEs as well as morphological and syntactic information. The MUMULS system performed the identification of VMWEs in 15 languages, it was one of few systems that could categorize VMWEs type in nearly all languages.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-1-945626-48-7
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* April
Publisher* Association for Computational Linguistics (ACL)
Institution* Association for Computational Linguistics (ACL)
Creator: Common Account
Created: 4/10/17 2:16 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:14 PM
***

Paperpublic2017-mwe_neural_networks.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Sat Mar 23 02:39:07 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant