[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type book
Status published
Language Czech
Author(s) Šimandl, Josef Klímová, Jana Osolsobě, Klára Esvan, François Štícha, František Novotná, Renata
Title Slovník afixů užívaných v češtině
English title Dictionary of affixes used in Czech
Editor(s) Josef Šimandl
Publisher Karolinum
Institution ÚJČ AV ČR, v. v. i.
Publisher's city and country Praha, Czechia
Total book pages 652
How published print
Supported by 2013-2016 GA13-07138S (Slovník afixů užívaných v češtině)
ISBN 978-80-246-3544-6
Czech abstract Slovník afixů zpracovává předpony (prefixy) a přípony (sufixy), představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům. Je to tedy kompendium popisující všechny důležité odvozovací prvky slov užívaných v současných českých textech – včetně slov přejatých. Netradiční pohled na tvoření slov od afixů dává trochu odlišný obraz než běžný směr od derivátů: do ohniska pozornosti se leckdy dostanou doklady z různých příčin opomíjené. Výhodou je i korpus jako zdroj dat: materiál je dostatečně reprezentativní a poskytuje vesměs spolehlivý základ pro odborné závěry. Pomocí slovníku je možné studovat systém afixů v závislosti na jejich frekvenci či produktivitě. Lze z něho vyjít při řešení otázek synonymie afixů, návaznosti na povahu základu a mnoha dalších jevů.
English abstract The dictionary of affixes presents not only prefixes and sufixes but also many word-parts of compound words.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type dictionary
Open access yes
Creator: Common Account
Created: 3/2/17 12:50 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:14 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 02:38:28 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant