[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Proceedings


Year 2001
Publisher (v tisku) Lancaster, pp.37-48
Conference Year 2001
Audience worldwide
Creator: Common Account
Created: 9/14/09 9:11 PM
Modifier: Common Account
Modified: 9/14/09 9:11 PM

Publications in this Proceedings

PagesAuthorTitle
Hajičová, Eva; Sgall, PetrA reusable corpus needs syntactic annotations: Prague Dependency Treebank
Panevová, Jarmila; Hajičová, Eva; Sgall, PetrManuál pro tektogramatické značkování (III. verze, prosinec 2001)
Straňáková-Lopatková, MarkétaHomonymie předložkových skupin v češtině a možnost jejího automatického zpracování
Žabokrtský, ZdeněkAutomatic Functor Assignment in the Prague Dependency Treebank
71--74Sgall, PetrEtničeskij jazyk. Opyt funkcional'noj differenciacii. Specimina philologiae Slavicae, vol.121, 1999.
126--130Sgall, PetrAspect, Eventuality Types and Nominal Reference. Garland Publishing, New York - London 1999
133--139Cinková, Silvie/Sýnihefti sagnorðabókar/: andere Betrachtungsweise der lexikographischen Bearbeitung der Verben
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:20:31 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant