[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Grant

Code MSM 0021620838
Agency Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Duration 2005-2010
Persons Kratochvíl, Hajič
Description Moderní metody, struktury a systémy informatiky
Note Výzkumný záměr informační sekce MFF UK 2005 -2010
Research intent yes
Creator: Common Account
Created: 11/30/06 12:42 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 1/20/11 8:38 PM

Publications Funded by this Grant

YearAuthorTitle
2004Hajičová, EvaThe Prague Dependency Treebank: How much of the underlying syntactic structure can be tagged automatically?
2004Lopatková, Markéta; Plátek, Martin; Kuboň, VladislavZávislostní redukční analýza přirozených jazyků
2005Cinková, Silvie; Žabokrtský, ZdeněkSwedish-Czech Combinatorial Valency Lexicon of Predicate Nouns: Describing Event Structure in Support Verb Constructions
2005Cinková, Silvie; Žabokrtský, ZdeněkTreating support verb constructions in a lexicon: Swedish-Czech combinatorial valency lexicon of predicate nouns
2005Čmejrek, Martin; Cuřín, Jan; Hajič, Jan; Havelka, JiříPrague Czech-English Dependency Treebank: Resource for Structure-based MT
2005Hajič, Jan; Kuboň, VladislavMicrosoft Office Add-on: Czech Grammar Checker
2005Hajič, Jan; Smrž, Otakar; Buckwalter, Tim; Jin, HubertFeature-based Tagger of Approximations of Functional Arabic Morphology
2005Hajičová, EvaEdward Göbbel: Syntactic and focus-structural aspects of triadic constructions
2005Hajičová, EvaHarvesting the fruit from Treebanks: Information structure and the stock of shared knowledge
2005Hajičová, EvaOn some aspects of translation
2005Hajičová, EvaWhat Golem was not yet able to do (and what e-Golem should learn)
2005Hajičová, EvaWritten and spoken language: The case of ambiguities
2005Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Veselá, KateřinaCorpus Evidence of Contextual Boundness and Focus
2005Hajičová, Eva; Sgall, PetrThe position of information structure in the core of language
2005Holub, MartinModels, Similarity, and Topics of Texts (PhD thesis)
2005Holub, MartinReview of Peter Jackson and Isabelle Moulinier: Natural Language Processing for Online Applications: Text Retrieval, Extraction and Categorization
2005Homola, Petr; Kuboň, VladislavA Machine Translation System into a Minority Language
2005Kolářová, VeronikaValence deverbativních substantiv v češtině (PhD thesis)
2005Kučová, Lucie; Veselá, Kateřina; Hajičová, Eva; Havelka, JiříTopic-focus articulation and anaphoric relations: A corpus based probe
2005Kučová, Lucie; Žabokrtský, ZdeněkAnaphora in Czech: Large Data and Experiments with Automatic Anaphora
2005Lopatková, Markéta; Bojar, Ondřej; Semecký, Jiří; Benešová, Václava; Žabokrtský, ZdeněkValency Lexicon of Czech Verbs VALLEX: Recent Experiments with Frame Disambiguation
2005Lopatková, Markéta; Plátek, Martin; Kuboň, VladislavModeling syntax of Free Word-Order Languages: Dependency Analysis By Reduction
2005Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Razímová, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, Zdeněk; Kučová, LucieAnotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka
2005Pecina, PavelAn Extensive Empirical Study of Collocation Extraction Methods
2005Plátek, Martin; Mráz, František; Otto, Friedrich; Lopatková, MarkétaO roztržitosti a volnosti slovosledu pomocí restartovacích automatů
2005Podveský, Petr; Machek, PavelSpeech Recognition of Czech - Inclusion of Rare Words Helps
2005Razímová, Magda; Žabokrtský, ZdeněkMorphological Meanings in the Prague Dependency Treebank 2.0
2005Schlesinger, PavelFisher linear discriminant analysis as a method for protein classification
2005Schlesinger, PavelNumerical aspects of Fisher linear discriminant analysis
2005Schlesinger, Pavel; Duintjer Tebbens, JurjenImplementations of Fisher's linear discriminant analysis from the numerical point of view
2005Vidová Hladká, Barbora; Kučera, OndřejPrague Dependency Treebank as an Exercise Book of Czech
2005Žabokrtský, ZdeněkResemblances between Meaning-Text Theory and Functional Generative Description
2005Žabokrtský, ZdeněkValency Lexicon of Czech Verbs (PhD thesis)
2005Zeman, Daniel; Žabokrtský, ZdeněkImproving Parsing Accuracy by Combining Diverse Dependency Parsers
2006Bejček, Eduard; Möllerová, Petra; Straňák, PavelThe lexico-semantic annotation of PDT: Some results, problems and solutions
2006Čermák, František; Sgall, Petr; Vybíral, PetrK diskusi o standardní a "spisovné" češtině
2006Cinková, Silvie; Hajič, Jan; Mikulová, Marie; Mladová, Lucie; Nedolužko, Anja; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Semecký, Jiří; Šindlerová, Jana; Toman, Josef; Urešová, Zdeňka; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation of English on the tectogrammatical level
2006Cinková, Silvie; Podveský, Petr; Pecina, Pavel; Schlesinger, PavelSemi-automatic Building of Swedish Collocation Lexicon
2006Dvořák, Boštjan; Homola, Petr; Kuboň, VladislavExploiting Similarity in the MT into a Minority Language
2006Hajič, JanComplex Corpus Annotation: The Prague Dependency Treebank
2006Hajič, JanTreebanks and Tagsets
2006Hajič, Jan; Kuboň, VladislavCzech Grammar Checker
2006Hajič, Jan; Panevová, Jarmila; Hajičová, Eva; Sgall, Petr; Pajas, Petr; Štěpánek, Jan; Havelka, Jiří; Mikulová, Marie; Žabokrtský, Zdeněk; Ševčíková-Razímová, Magda; Urešová, ZdeňkaPrague Dependency Treebank 2.0
2006Hajičová, Eva80th Birthday of Petr Sgall
2006Hajičová, EvaK některým otázkám závislostní gramatiky
2006Hajičová, EvaNatural Language Comprehension and Translation
2006Hajičová, EvaOld linguists never die, they only get obligatorily deleted
2006Hajičová, EvaOn translating and Understanding, Plurality of Languages and Cultures
2006Hajičová, EvaTowards the Underlying Structure Annotation of a Large Corpus of Texts
2006Hajičová, EvaVyužití korpusu pro ověřování lingvistických hypotéz
2006Hajičová, Eva; Hladká, Barbora; Kučová, LucieAn Annotated Corpus as a Test Bed for Discourse Structure Analysis
2006Hajičová, Eva; Panevová, JarmilaIntroduction
2006Hajičová, Eva; Panevová, JarmilaK osmdesátinám Petra Sgalla
2006Hajičová, Eva; Panevová, JarmilaPetr Sgall Octogenerian
2006Hajičová, Eva; Schmiedtová, VěraStandardní čeština a korpus
2006Hajičová, Eva; Sgall, PetrCorpus annotation as a test of a linguistic theory
2006Hajičová, Eva; Sgall, PetrEighty years of the Prague Linguistic Circle
2006Holan, Tomáš; Žabokrtský, ZdeněkCombining Czech Dependency Parsers
2006Homola, Petr; Kuboň, VladislavA Structural Similarity Measure
2006Kolářová, VeronikaValency of Deverbal Nouns in Czech
2006Kuboň, Vladislav; Lopatková, Markéta; Plátek, Martin; Pognan, PatriceO segmentaci českých vět
2006Kuboň, Vladislav; Lopatková, Markéta; Plátek, Martin; Pognan, PatriceSegmentation of Complex Sentences
2006Lopatková, Markéta; Panevová, JarmilaRecent developments of the theory of valency in the light of the Prague Dependency Treebank
2006Lopatková, Markéta; Plátek, Martin; Sgall, PetrFunctional Generative Description, Restarting Automata and Analysis by Reduction
2006Lopatková, Markéta; Žabokrtský, Zdeněk; Benešová, VáclavaValency Lexicon of Czech Verbs VALLEX 2.0
2006Lopatková, Markéta; Žabokrtský, Zdeněk; Benešová, VáclavaVALLEX 2.0 - Valency Lexicon of Czech Verbs
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Razímová, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Annotation manual
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Reference book
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Referenční příručka
2006Murray, Craig G.; Dorr, Bonnie J.; Lin, Jimmy; Pecina, Pavel; Hajič, JanLeveraging Recurrent Phrase Structure in Large-scale Ontology Translation
2006Murray, Craig G.; Dorr, Bonnie J.; Lin, Jimmy; Pecina, Pavel; Hajič, JanLeveraging Reusability: Cost-Effective Lexical Acquisition for Large-scale Ontology Translation
2006Oard, Douglas W.; Wang, Jianqiang; Jones, Gareth J.F.; White, Ryen W.; Pecina, Pavel; Soergel, Dagobert; Huang, Xiaoli; Shafran, IzhakOverview of the CLEF-2006 Cross-Language Speech Retrieval Track
2006Pecina, Pavel; Hajič, JanCLEF 2006 CL-SR Test Collection
2006Pecina, Pavel; Schlesinger, PavelCombining Association Measures for Collocation Extraction
2006Ptáček, Jan; Žabokrtský, ZdeněkSynthesis of Czech Sentences from Tectogrammatical Trees
2006Schlesinger, Pavel; Pecina, PavelKřivky typu ROC a evaluace metod komputační lingvistiky
2006Semecký, Jiří; Podveský, PetrExtensive Study on Automatic Verb Sense Disambiguation in Czech
2006Sgall, PetrBěžná mluva a lingvisté v Čechách a na Moravě
2006Sgall, PetrKořeny mé životní dráhy – Můj otec, má matka a má mateřština
2006Sgall, PetrLanguage in its multifarious aspects
2006Sgall, PetrPoznámka k pojmu hyperkorektnost
2006Sgall, PetrReview of Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen. - Prague Structuralism. Methodological Fundamentals.
2006Sgall, PetrValence jako jádro jazykového systému
2006Sgall, Petr; Maglione, ConcettaČeština standardní a běžně mluvená
2006Sgallová, Květa; Sgall, PetrZemřel Miroslav Červenka
2006Smrž, OtakarEncode Arabic
2006Smrž, OtakarTips and Tricks of the Prague Arabic Dependency Treebank
2006Urešová, ZdeňkaVerbal Valency in the Prague Dependency Treebank from the Annotator's Viewpoint
2006Urešová, Zdeňka; Mikulová, MarieValency and Ellipsis Resolution in the Prague Dependency Treebank
2006Vidová Hladká, BarboraOne day with Eva Hajičová
2007Bejček, EduardSelected Sense Enumerated Lexical Resources for Czech
2007Bojar, OndřejInteraktivní ukázka česko-anglického strojového překladu
2007Bojar, OndřejTreeDecode 0.5
2007Bojar, Ondřej; Prokopová, MagdalenaCzech-English Machine Translation Dictionary
2007Bojar, Ondřej; Žabokrtský, Zdeněk; Češka, Pavel; Beňa, Peter; Janíček, MiroslavCzEng 0.7
2007Češka, Pavel; Pecina, PavelCharles University at CLEF 2007 Ad-Hoc Track
2007Češka, Pavel; Pecina, PavelCharles University at CLEF 2007 CL-SR Track
2007Hajič, Jan; Hajičová, EvaSome of Our Best Friends are Statistician
2007Hajič, Jan; Smrž, Otakar; Zemánek, Petr; Pajas, Petr; Šnaidauf, Jan; Beška, Emanuel; Kráčmar, Jakub; Hassanová, KamilaCoNNL 2007 Shared Task Arabic Test Set, Part 1
2007Hajič, Jan; Smrž, Otakar; Zemánek, Petr; Pajas, Petr; Šnaidauf, Jan; Beška, Emanuel; Kráčmar, Jakub; Hassanová, KamilaCoNNL 2007 Shared Task Arabic Test Set, Part 2
2007Hajič, Jan; Smrž, Otakar; Zemánek, Petr; Pajas, Petr; Šnaidauf, Jan; Beška, Emanuel; Kráčmar, Jakub; Hassanová, KamilaCoNNL 2007 Shared Task Arabic Training Set
2007Hajičová, EvaCorpus annotation as a test of a linguistic theory: The case of Prague Dependency Treebank
2007Hajičová, EvaInformation Structure from the Point of View of the Relation of Function and Form
2007Hajičová, EvaMedailon
2007Hajičová, EvaOn some aspects of Praguian functionalism
2007Hajičová, EvaThe Need of Deep Annotation of Corpus: A Case Study
2007Hajičová, EvaThe Position of TFA (Information Structure) in a Dependency Based Description of Language
2007Hajičová, Eva; Cuřín, Jan; Hajič, Jan; Kučera, Ondřej; Vidová Hladká, BarboraJazyk a umělá inteligence: kudy a kam?
2007Hajičová, Eva; Sgall, Petr; Veselá, KateřinaContextual Boundness and Contrast in the Prague Dependency Treebank
2007Hana, JiříLexical Annotation Workbench (LAW), Version 0.7
2007Havelka, JiříMathematical Properties of Dependency Trees and their Application to Natural Language Syntax
2007Hladká, BarboraOur lucky moments with Frederick Jelinek
2007Homola, Petr; Poch, Tomáš; Kalibera, Tomáš; Galamboš, Leo; Koubková, AlenaBiblio
2007Ircing, Pavel; Pecina, Pavel; Oard, Douglas W.; Wang, Jianqiang; White, Ryen W.; Hoidekr, JanInformation Retrieval Test Collection for Searching Spontaneous Czech Speech
2007Koehn, Philipp; Hoang, Hieu; Birch, Alexandra; Callison-Burch, Chris; Federico, Marcello; Bertoldi, Nicola; Cowan, Brooke; Shen, Wade; Moran, Christine Corbett; Zens, Richard; Dyer, Chris; Bojar, Ondřej; Constantin, Alexandra; Herbst, EvanMoses: Open Source Toolkit for Statistical Machine Translation
2007Kuboň, Vladislav; Lopatková, Markéta; Plátek, Martin; Pognan, PatriceA Linguistically-Based Segmentation of Complex Sentences
2007Lopatková, Markéta; Panevová, JarmilaValence vybraných sloves pohybu v češtině
2007Lopatková, Markéta; Plátek, Martin; Sgall, PetrTowards a Formal Model for Functional Generative Description: Analysis by Reduction and Restarting Automata
2007Marek, Michal; Pecina, Pavel; Spousta, MiroslavWeb Page Cleaning with Conditional Random Fields
2007Marinčič, Domen; Gams, Matjaž; Žabokrtský, ZdeněkParsing Aided by Intra-Clausal Coordination Detection
2007Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank
2007Nguy, Giang Linh; Žabokrtský, ZdeněkRule-based Approach to Pronominal Anaphora Resolution Applied on the Prague Dependency Treebank 2.0 Data
2007Novák, Václav; Žabokrtský, ZdeněkFeature Engineering in Maximum Spanning Tree Dependency Parser
2007Oard, Douglas W.; Wang, Jianqiang; Jones, Gareth J.F.; White, Ryen W.; Pecina, Pavel; Soergel, Dagobert; Huang, Xiaoli; Shafran, IzhakOverview of the CLEF-2006 Cross-Language Speech Retrieval Track
2007Oliva, Karel; Zikánová, ŠárkaOhlédnutí za 32. ročníkem Olympiády v českém jazyce
2007Pajas, PetrStructure of Submodels - Diagonal indiscernibility in Models of Arithmetic
2007Panevová, JarmilaGradation of adjectives and valency
2007Panevová, Jarmila; Mikulová, MarieOn Reciprocity
2007Pecina, Pavel; Hajič, JanCLEF 2007 Ad-Hoc Test Collection
2007Pecina, Pavel; Hajič, Jan; Ircing, PavelCLEF 2007 CL-SR Test Collection
2007Pecina, Pavel; Hoffmannová, Petra; Jones, Gareth J.F.; Zhang, Ying; Oard, Douglas W.Overview of the CLEF-2007 Cross-Language Speech Retrieval Track
2007Peterek, Nino; Kaderka, Petr; Svobodová, Zdeňka; Havlová, Eva; Havlík, Martin; Klímová, Jana; Kubáčková, PatricieDigitisation and Automatic Alignment of the DIALOG Corpus: Prosodically Annotated Corpus of Czech Television Debates
2007Plátek, Martin; Lopatková, MarkétaFunkční generativní popis a formální teorie překladů
2007Ptáček, Jan; Žabokrtský, ZdeněkDependency-based Sentence Synthesis Component for Czech
2007Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk; Krůza, OldřichNamed Entities in Czech: Annotating Data and Developing NE Tagger
2007Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk; Krůza, OldřichZpracování pojmenovaných entit v českých textech
2007Sgall, Petr; Cvrček, VáclavO názorové pluralitě a hledání konsenzu v lingvistice
2007Šindlerová, JanaZachycení koordinace v závislostním popisu (se zvláštním zřetelem ke koordinaci nestejných kategorií)
2007Smrž, OtakarDemo Proposal: Extensible Integrated Treebank Annotation Environment
2007Smrž, OtakarElixirFM
2007Smrž, OtakarElixirFM -- Implementation of Functional Arabic Morphology
2007Smrž, OtakarFunctional Arabic Morphology. Formal System and Implementation
2007Smrž, OtakarFunctional Arabic Morphology: Dissertation Summary
2007Spoustová, DrahomíraKombinované statisticko-pravidlové metody značkování češtiny
2007Spoustová, Drahomíra; Hajič, Jan; Votrubec, Jan; Krbec, Pavel; Květoň, PavelThe Best of Two Worlds: Cooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech
2007Urešová, Zdeňka; Štěpánek, Jan; Hajič, JanPDT Vallex 2.0
2007Vidová Hladká, Barbora; Hajič, Jan; Hana, Jiří; Hlaváčová, Jaroslava; Mírovský, Jiří; Votrubec, JanCzech Academic Corpus 1.0 Guide
2007Vidová Hladká, Barbora; Hana, Jiří; Hajič, Jan; Hlaváčová, Jaroslava; Mírovský, Jiří; Votrubec, JanCzech Academic Corpus 1.0
2007Žabokrtský, ZdeněkSet of tools for converting valency lexicons into PDF and HTML presentation format
2007Žabokrtský, Zdeněk; Lopatková, MarkétaValency Information in VALLEX 2.0: Logical Structure of the Lexicon
2007Zeman, DanielDZ Interset 0.2
2007Zeman, DanielUnsupervised Acquiring of Morphological Paradigms from Tokenized Text
2007Zikánová, Šárka; Týnovský, Miroslav; Havelka, JiříIdentification of Topic and Focus in Czech: Evaluation of Manual Parallel Annotations
2008Bejček, Eduard; Straňák, PavelAnotace víceslovných výrazů v Pražském závislostním korpusu
2008Bejček, Eduard; Straňák, Pavel; Schlesinger, PavelAnnotation of Multiword Expressions in the Prague Dependency Treebank
2008Benešová, Václava; Lopatková, Markéta; Hrstková, KláraEnhancing Czech Valency Lexicon with Semantic Information from FrameNet: The Case of Communication Verbs
2008Bielický, Viktor; Smrž, OtakarBuilding the Valency Lexicon of Arabic Verbs
2008Bojar, OndřejExploiting Linguistic Data in Machine Translation
2008Bojar, Ondřej; Hajič, JanPhrase-Based and Deep Syntactic English-to-Czech Statistical Machine Translation
2008Bojar, Ondřej; Janíček, MiroslavTreeDecode 0.8
2008Bojar, Ondřej; Janíček, Miroslav; Žabokrtský, Zdeněk; Češka, Pavel; Beňa, PeterCzEng 0.7: Parallel Corpus with Community-Supplied Translations
2008Bojar, Ondřej; Straňák, Pavel; Zeman, DanielEnglish-Hindi Translation in 21 Days
2008Češka, Pavel; Pecina, PavelCharles University at CLEF 2007 Ad-Hoc Track
2008Cinková, Silvie; Hajič, Jan; Ptáček, JanAn Annotation Scheme for Speech Reconstruction on a Dialog Corpus
2008Cinková, Silvie; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila; Sgall, PetrThe Tectogrammatics of English: on Some Problematic Issues from the Viewpoint of the Prague Dependency Treebank
2008Cinková, Silvie; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila; Sgall, PetrTwo Languages - One Annotation Scenario? Experience from the Prague Dependency Treebank
2008Čmejrek, Martin; Týnovský, Miroslav; Bojar, OndřejTree Aligner 0.8, Java implementation
2008Hajič, Jan; Cinková, Silvie; Mikulová, Marie; Pajas, Petr; Ptáček, Jan; Toman, Josef; Urešová, ZdeňkaPDTSL: An Annotated Resource For Speech Reconstruction
2008Hajičová, EvaWhat we are talking about and what we are saying about it
2008Hajičová, Eva; Kučová, Lucie Coreferential relations in the Prague Dependency Treebank
2008Hajičová, Eva; Vidová Hladká, BarboraWhat does sentence annotation say about discourse?
2008Hlaváčová, Jaroslava; Lopatková, MarkétaVariants and Homographs: Eternal Problem of Dictionary Makers
2008Kaderka, Petr; Havlík, Martin; Svobodová, Zdeňka; Peterek, Nino; Havlová, Eva; Klímová, Jana; Kubáčková, PatricieMinulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG
2008Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta; Hrstková, KláraSemantic Classes in Czech Valency Lexicon: Verbs of Communication and Verbs of Exchange
2008Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta; Hrstková, KláraSemantic Roles in Valency Lexicon of Czech Verbs: Verbs of Communication and Exchange
2008Klyueva, Natalia; Bojar, OndřejUMC 0.1: Czech-Russian-English Multilingual Corpus
2008Lopatková, MarkétaK významnému životnímu jubileu Jarmily Panevové
2008Lopatková, MarkétaValence a její formální popis. Vybrané aspekty budování slovníku VALLEX
2008Lopatková, Markéta; Holan, TomášVztahy mezi segmenty – segmentační schémata českých vět
2008Lopatková, Markéta; Plátek, Martin; Sgall, PetrFunctional Generative Description, Restarting Automata and Analysis by Reduction
2008Lopatková, Markéta; Žabokrtský, Zdeněk; Kettnerová, VáclavaValenční slovník českých sloves
2008Mareček, David; Žabokrtský, Zdeněk; Novák, VáclavAutomatic Alignment of Czech and English Deep Syntactic Dependency Trees
2008Marek, Michal; Pecina, Pavel; Spousta, MiroslavVictor
2008Mladová, Lucie; Zikánová, Šárka; Hajičová, EvaFrom Sentence to Discourse: Building an Annotation Scheme for Discourse Based on Prague Dependency Treebank
2008Novák, VáclavSemantic Network Manual Annotation and its Evaluation
2008Novák, VáclavSemantic Network Manual Annotation and its Evaluation: Extract of Ph.D. Thesis
2008Novák, Václav; Hall, Keith BrendanInter-sentential Coreferences in Semantic Networks: An Evaluation of Manual Annotation
2008Panevová, JarmilaProblémy se slovanským reflexivem
2008Pecina, PavelA Machine Learning Approach to Multiword Expression Extraction
2008Pecina, PavelFrequency Data for Collocation Extraction: Czech Dependency Bigrams from the Prague Dependency Treebank
2008Pecina, PavelFrequency Data for Collocation Extraction: Czech Surface Bigrams from the Czech National Corpus
2008Pecina, PavelFrequency Data for Collocation Extraction: Czech Surface Bigrams from the Prague Dependency Treebank
2008Pecina, PavelLexical Association Measures: Collocation Extraction
2008Pecina, PavelReference Data for Collocation Extraction: Czech Dependency Bigrams from the Prague Dependency Treebank
2008Pecina, PavelReference Data for Collocation Extraction: Czech Surface Bigrams from the Czech National Corpus
2008Pecina, PavelReference Data for Collocation Extraction: Czech Surface Bigrams from the Prague Dependency Treebank
2008Pecina, PavelReference Data for Czech Collocation Extraction
2008Pecina, Pavel; Hoffmannová, Petra; Jones, Gareth J.F.; Wang, Jianqiang; Oard, Douglas W.Overview of the CLEF-2007 Cross-Language Speech Retrieval Track
2008Raab, Jan; Hajič, Jan; Spoustová, DrahomíraCompost Czech
2008Smrž, OtakarProgramming the Arabic Treebank
2008Smrž, Otakar; Bielický, ViktorElixirFM
2008Smrž, Otakar; Bielický, Viktor; Kouřilová, Iveta; Kráčmar, Jakub; Hajič, Jan; Zemánek, PetrPrague Arabic Dependency Treebank: A Word on the Million Words
2008Spousta, MiroslavVictoria
2008Spousta, Miroslav; Marek, Michal; Pecina, PavelVictor: the Web-Page Cleaning Tool
2008Spoustová, Drahomíra; Hajič, Jan; Raab, Jan; Spousta, MiroslavCompost English
2008Spoustová, Drahomíra; Pecina, Pavel; Hajič, Jan; Spousta, MiroslavValidating the Quality of Full Morphological Annotation
2008Týnovský, Miroslav; Bojar, OndřejTree Aligner 0.8, Perl implementation
2008Vidová Hladká, Barbora; Hajič, Jan; Hana, Jiří; Hlaváčová, Jaroslava; Mírovský, Jiří; Raab, JanCzech Academic Corpus 2.0
2008Vidová Hladká, Barbora; Hajič, Jan; Hana, Jiří; Hlaváčová, Jaroslava; Mírovský, Jiří; Raab, JanThe Czech Academic Corpus 2.0 Guide
2008Žabokrtský, ZdeněkStrojový překlad z angličtiny do češtiny
2008Žabokrtský, Zdeněk; Bojar, OndřejTectoMT, Developer's Guide
2008Žabokrtský, Zdeněk; Ptáček, Jan; Pajas, PetrTectoMT: Highly Modular MT System with Tectogrammatics Used as Transfer Layer
2008Zeman, DanielNeřízená morfologická analýza
2008Zeman, DanielReusable Tagset Conversion Using Tagset Drivers
2008Zeman, DanielUnsupervised Acquiring of Morphological Paradigms from Tokenized Text
2008Zeman, Daniel; Resnik, PhilipCross-Language Parser Adaptation between Related Languages
2009 N/A
2009Agirre, Eneko; Alfonseca, Enrique; Hall, Keith Brendan; Kravalová, Jana; Pasca, Marius; Soroa, AitorA Study on Similarity and Relatedness Using Distributional and WordNet-based Approaches
2009Bojar, OndřejExploiting Linguistic Data in Machine Translation
2009Bojar, OndřejJak se dělá strojový překlad
2009Bojar, OndřejManually Flagged Errors in WMT09 Test Set
2009Bojar, OndřejQuickJudge
2009Bojar, OndřejStrojový překlad na ÚFALu
2009Bojar, OndřejTectoMT for Plaintext Freaks
2009Bojar, OndřejTrainable Tokenizer
2009Bojar, Ondřej; Mareček, David; Novák, Václav; Popel, Martin; Ptáček, Jan; Rouš, Jan; Žabokrtský, ZdeněkEnglish-Czech MT in 2008
2009Bojar, Ondřej; Prokopová, MagdalenaCzech-English Manual Word Alignments
2009Bojar, Ondřej; Straňák, Pavel; Zeman, DanielJak se Mojžíš s Jozuem učili hindsky (aneb souboj s mizernými daty při překladu z angličtiny do hindštiny)
2009Bojar, Ondřej; Straňák, Pavel; Zeman, Daniel; Jain, Gaurav; Hrušecký, Michal; Richter, Michal; Hajič, JanEnglish-Hindi Translation – Obtaining Mediocre Results with Bad Data and Fancy Models
2009Bojar, Ondřej; Žabokrtský, ZdeněkCzEng 0.9, Building a Large Czech-English Automatic Parallel Treebank
2009Bojar, Ondřej; Žabokrtský, Zdeněk; Janíček, Miroslav; Klimeš, Václav; Kravalová, Jana; Mareček, David; Novák, Václav; Popel, Martin; Ptáček, JanCzEng 0.9
2009Cinková, SilvieSemantic Representation of Non-Sentential Utterances in Dialog
2009Hajič, Jan; Ciaramita, Massimiliano; Johansson, Richard; Kawahara, Daisuke; Martí, Maria Antònia; Màrquez, Lluís; Meyers, Adam; Nivre, Joakim; Padó, Sebastian; Štěpánek, Jan; Straňák, Pavel; Surdeanu, Mihai; Xue, Nianwen; Zhang, YiThe CoNLL-2009 Shared Task: Syntactic and Semantic Dependencies in Multiple Languages
2009Hajič, Jan; Straňák, Pavel; Štěpánek, JanCoNLL 2009 Shared Task Czech Development Set
2009Hajič, Jan; Straňák, Pavel; Štěpánek, JanCoNLL 2009 Shared Task Czech Training Set
2009Hajič, Jan; Straňák, Pavel; Štěpánek, JanCoNLL 2009 Shared Task Czech Trial Set
2009Hajič, Jan; Urešová, ZdeňkaPrague Dependency Treebank and FGD valency theory
2009Hajičová, EvaFrom Prague Structuralism to Treebank Annotation
2009Hajičová, EvaInformation structure from the point of view of the relation of function and form
2009Hajičová, Eva; Sgall, PetrThe fundamental significance of information structure
2009Hladká, Barbora; Mírovský, Jiří; Schlesinger, PavelDesigning a Language Game for Collecting Coreference Annotation
2009Hladká, Barbora; Mírovský, Jiří; Schlesinger, PavelPlay the Language: Play Coreference
2009Homola, PetrSyntactic Analysis in Machine Translation
2009Homola, Petr; Klyueva, Natalia; Bojar, OndřejTowards a Rule-Based Machine Translation System Between Czech and Russian
2009Homola, Petr; Kuboň, Vladislav; Pecina, PavelA Simple Automatic MT Evaluation Metric
2009Kettnerová, Václava; Lopatková, MarkétaChanges in Valency Structure of Verbs: Grammar vs. Lexicon
2009Kettnerová, Václava; Lopatková, MarkétaMapping Semantic Information from FrameNet onto VALLEX
2009Klempová, Hana; Novák, Michal; Fabian, Peter; Ehrenberger, Jan; Bojar, OndřejZískávání paralelních textů z webu
2009Kolovratník, David; Klyueva, Natalia; Bojar, OndřejStatistical Machine Translation between Related and Unrelated Languages
2009Kolovratník, David; Klyueva, Natalia; Bojar, OndřejUMC003: Czech-English-Russian Tri-parallel Test Set for MT
2009Kos, Kamil; Bojar, OndřejEvaluation of Machine Translation Metrics for Czech as the Target Language
2009Kravalová, Jana; Žabokrtský, ZdeněkCzech Named Entity Corpus and SVM-based Recognizer
2009Lin, Jimmy; Murray, Craig G.; Dorr, Bonnie J.; Hajič, Jan; Pecina, PavelA Cost-effective Lexical Acquisition Process for Large-scale Thesaurus Translation
2009Lopatková, MarkétaTowards a Formal Model for Natural Languages
2009Lopatková, Markéta; Holan, TomášSegmentation Charts for Czech – Relations among Segments in Complex Sentences
2009Lopatková, Markéta; Klyueva, Natalia; Homola, PetrAnnotation of Sentence Structure; Capturing the Relationship among Clauses in Czech Sentences
2009Mírovský, JiříSearching in the Prague Dependency Treebank
2009Nedoluzhko, Anna; Mírovský, Jiří; Ocelák, Radek; Pergler, JiříExtended Coreferential Relations and Bridging Anaphora in the Prague Dependency Treebank
2009Nedoluzhko, Anna; Mírovský, Jiří; Pajas, PetrThe Coding Scheme for Annotating Extended Nominal Coreference and Bridging Anaphora in the Prague Dependency Treebank
2009Nguy, Giang Linh; Novák, Václav; Žabokrtský, ZdeněkComparison of Classification and Ranking Approaches to Pronominal Anaphora Resolution in Czech
2009Odcházel, Ondřej; Bojar, OndřejAJAX-CAT: Demo of a web editor with machine translation
2009Odcházel, Ondřej; Bojar, OndřejComputer Aided Translation Backed by Machine Translation
2009Panevová, JarmilaHonorifika v češtině (České vykání - teorie a korpusová data)
2009Pecina, PavelLexical Association Measures: Collocation Extraction
2009Pecina, PavelLexical Association Measures: Collocation Extraction
2009Pecina, PavelLexical Association Measures: Collocation Extraction
2009Pecina, PavelLexical Association Measures: Collocation Extraction
2009Pecina, PavelLexical Association Measures: Collocation Extraction
2009Popel, Martin; Žabokrtský, ZdeněkImproving English-Czech Tectogrammatical MT
2009Ptáček, Jan; Žabokrtský, Zdeněk; Mareček, David; Popel, Martin; Pajas, PetrTrEd extension for displaying TectoMT framework files
2009Sgall, PetrZdeněk Kirschner died
2009Sgall, Petr; Hajič, Jan; Hajičová, EvaJak dál v anotacích textových korpusů?
2009Šindlerová, Jana; Bojar, OndřejTowards English-Czech Parallel Valency Lexicon via Treebank Examples
2009Smrž, Otakar; Bielický, ViktorElixirFM 2009 (version 1.1.882-1.1.914)
2009Spoustová, Drahomíra; Hajič, Jan; Raab, Jan; Spousta, MiroslavSemi-Supervised Training for the Averaged Perceptron POS Tagger
2009Urešová, ZdeňkaPDT-Vallex: valenční slovník trochu jinak
2009Urešová, ZdeňkaValency approach applied in the PDT
2009Urešová, Zdeňka; Pajas, PetrDiatheses in the Czech Valency Lexicon PDT-Vallex
2009Vidová Hladká, Barbora; Urešová, ZdeňkaSyntactic annotation of spoken utterances: A case study on the Czech Academic Corpus
2009Žabokrtský, Zdeněk; Bojar, Ondřej; Ptáček, Jan; Popel, Martin; Mareček, David; Novák, Václav; Kravalová, JanaTectoMT 1.0: Modular Software Framework for NLP Experiments
2009Žabokrtský, Zdeněk; Klimeš, Václav; Pajas, PetrTred Extension for Tectogrammatical Analysis of Czech Text
2009Žabokrtský, Zdeněk; Popel, MartinHidden Markov Tree Model in Dependency-based Machine Translation
2009Zeman, DanielA Simple Generative Pipeline Approach to Dependency Parsing and Semantic Role Labeling
2009Zeman, DanielDZ Interset 1.1
2009Zeman, DanielDZ Interset aneb rádoby univerzální převod morfologických značek mezi různými sadami a jazyky
2009Zeman, DanielDZ Parser 2.0
2009Zeman, DanielMaximum Spanning Malt: Hiring World's Leading Dependency Parsers to Plant Indian Trees
2009Zeman, DanielMorseus 1.1
2009Zeman, DanielUsing Unsupervised Paradigm Acquisition for Prefixes
2009Zeman, Daniel; Bojar, Ondřej; Straňák, PavelPřeklad do hindštiny pro začátečníky
2009Zikánová, ŠárkaPostavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)
2009Zikánová, Šárka; Týnovský, MiroslavIdentification of Topic and Focus in Czech: Comparative Evaluation on Prague Dependency Treebank
2010Bejček, Eduard; Kettnerová, Václava; Lopatková, MarkétaAdvanced Searching in the Valency Lexicons Using PML-TQ Search Engine
2010Bejček, Eduard; Straňák, PavelAnnotation of Multiword Expressions in the Prague Dependency Treebank
2010Bojar, OndřejAplikace strojového překladu
2010Bojar, OndřejEnglish-to-Czech System Combination
2010Bojar, OndřejJak se dělá strojový překlad
2010Bojar, OndřejMT via Deep Syntax
2010Bojar, OndřejSyntax and Rich Morphology in MT
2010Bojar, Ondřej; Klyueva, Natalia; Hajič, JanCzech-English-Russian Corpus for AppTek
2010Bojar, Ondřej; Kos, Kamil; Mareček, DavidTackling Sparse Data Issue in Machine Translation Evaluation
2010Bojar, Ondřej; Liška, Adam; Žabokrtský, ZdeněkEvaluating Utility of Data Sources in a Large Parallel Czech-English Corpus CzEng 0.9
2010Bojar, Ondřej; Šindlerová, JanaBuilding a Bilingual ValLex Using Treebank Token Alignment: First Observations
2010Bojar, Ondřej; Straňák, Pavel; Zeman, DanielData Issues in English-to-Hindi Machine Translation
2010Bojar, Ondřej; Žabokrtský, Zdeněk; Hajič, JanCzEng 0.9 for AppTek
2010Cinková, SilvieAim and result – A Swedish-Czech comparison of consecutive clauses
2010Cinková, Silvie; Holub, Martin; Rychlý, Pavel; Smejkalová, Lenka; Šindlerová, JanaCan Corpus Pattern Analysis Be Used in NLP?
2010Cinková, Silvie; Holub, Martin; Smejkalová, LenkaThe Lexical Population of Semantic Types in Hanks’s PDEV
2010Diviš, Jiří; Bojar, OndřejAutomatic Source Code Reduction
2010Hajič, Jan; Ircing, Pavel; Romportl, Jan; Ptáček, Jan; Cinková, SilvieSenior Companion CZ
2010Hajičová, EvaRhematizers Revisited
2010Hajičová, EvaTři otázky pro Petra Karlíka (a tři oříšky pro Popelku)
2010Hajičová, Eva; Abeillé, Anne; Hajič, Jan; Mírovský, Jiří; Urešová, ZdeňkaTreebank Annotation
2010Hana, JirkaResource-light morphological analysis of inflective languages
2010Hanks, PatrickElliptical Arguments: a Problem in relating Meaning to Use
2010Hanks, PatrickHow People use Words to Make Meanings
2010Hanks, PatrickLexicography, Printing Technology, and the Spread of Renaissance Culture
2010Hanks, PatrickNine issues in metaphor theory and analysis
2010Hanks, PatrickTerminology, Phraseology, and Lexicography
2010Hladká, Barbora; Kohout, JanPlace the Space
2010Hladká, Barbora; Kohout, JanShannon game
2010Hladká, Barbora; Mírovský, Jiří; Kohout, Jan; Schlesinger, PavelPlayCoref
2010Hladká, Barbora; Mírovský, Jiří; Schlesinger, PavelAn On-Line Game Instead of the Annotation Editor
2010Homola, Petr; Vičič, JernejCombining MT Systems Effectively
2010Jakob, Max; Lopatková, Markéta; Kordoni, ValiaMapping between Dependency Structures and Compositional Semantic Representations.
2010Jawaid, Bushra; Zeman, DanielUMC005: English-Urdu Parallel Corpus
2010Jezek, Elisabetta; Hanks, PatrickWhat lexical sets tell us about conceptual categories
2010Kettnerová, Václava; Lopatková, MarkétaRepresentation of Changes in Valency Structure of Verbs in the Valency Lexicon of Czech Verbs
2010Kettnerová, Václava; Lopatková, MarkétaThe Representation of Diatheses in the Valency Lexicon of Czech Verbs
2010Klyueva, Natalia; Kuboň, VladislavVerbal Valency in the MT Between Related Languages
2010Klyueva, Natalia; Mareček, DavidTowards Parallel Czech-Russian Dependency Treebank
2010Kolářová, VeronikaValence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí)
2010Lopatková, MarkétaJak počítače „rozumějí“ češtině? Zachycení významu pro zpracování přirozeného jazyka
2010Lopatková, MarkétaValency Lexicon of Czech Verbs: Towards Formal Description of Valency and Its Modeling in an Electronic Language Resource
2010Lopatková, Markéta; Mráz, František; Plátek, MartinTowards a formal model of natural language description based on restarting automata with parallel DR-structures
2010Lopatková, Markéta; Plátek, MartinO zlomovém bodu introspekce a souvisejících problémech
2010Mareček, David; Popel, Martin; Žabokrtský, ZdeněkMaximum Entropy Translation Model in Dependency-Based MT Framework
2010Mírovský, Jiří; Mladová, Lucie; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation Tool for Discourse in PDT
2010Mírovský, Jiří; Mladová, Lucie; Zikánová, ŠárkaConnective-Based Measuring of the Inter-Annotator Agreement in the Annotation of Discourse in PDT
2010Mírovský, Jiří; Pajas, Petr; Nedoluzhko, AnnaAnnotation Tool for Extended Textual Coreference and Bridging Anaphora
2010Panevová, JarmilaKategorie pojmenovávací a usouvztažňovací (Jak František Daneš rozvíjí Viléma Mathesia)
2010Panevová, JarmilaKe vztahu kognitivního obsahu a jazykového významu
2010Panevová, Jarmila; Mikulová, MarieA Few Czech Additions to Nedjalkov's Typology of Reciprocals and Reflexives
2010Pecina, PavelLexical Association Measures and Collocation Extraction
2010Plátek, Martin; Lopatková, MarkétaOn the Prague Group of Mathematical and Algebraic Linguistics and Its Formal Tools
2010Plátek, Martin; Mráz, František; Lopatková, Markéta(In)Dependencies in Functional Generative Description by Restarting Automata
2010Plátek, Martin; Mráz, František; Lopatková, MarkétaRestarting Automata with Structured Output and Functional Generative Description
2010Popel, Martin; Žabokrtský, ZdeněkTectoMT: Modular NLP Framework
2010Ptáček, Jan; Ircing, Pavel; Spousta, Miroslav; Romportl, Jan; Loose, Zdeněk; Cinková, Silvie; Gil, José Relaño; Santos, RaúlIntegration of Speech and Text Processing Modules into a Real-Time Dialogue System
2010Raab, JanCompost Dutch 2.0
2010Raab, JanCompost English 2.0
2010Raab, JanCompost Icelandic 1.0
2010Raab, JanCompost Swedish 1.0
2010Ševčíková, Magda; Panevová, Jarmila; Žabokrtský, ZdeněkGrammatical number of nouns in Czech: linguistic theory and treebank annotation
2010Smrž, Otakar; Bielický, ViktorElixirFM 2010 (version 1.1.927-1.1.976)
2010Smrž, Otakar; Hajič, JanThe Other Arabic Treebank: Prague Dependencies and Functions
2010Straková, Jana; Pecina, PavelCzech Information Retrieval with Syntax-based Language Models
2010Straňák, PavelAnnotation of Multiword Expressions in The Prague Dependency Treebank
2010Tamchyna, Aleš; Bojar, OndřejBohatá anotace ve frázovém strojovém překladu
2010Urešová, ZdeňkaPDT-Vallex - trochu jiný valenční slovník
2010Žabokrtský, ZdeněkFrom Treebanking to Machine Translation
2010Žabokrtský, ZdeněkTectoMT - An Open-source Framework for Natural Language Processing
2010Zeman, DanielAddicter
2010Zeman, DanielHard Problems of Tagset Conversion
2010Zeman, DanielHierarchical Phrase-Based MT at the Charles University for the WMT 2010 Shared Task
2010Zeman, DanielMD-make
2010Zeman, DanielMorphological Stickers for Annotation of Check
2010Zeman, DanielTagzplorer
2010Zeman, DanielTransliteration of Urdu to Latin Script
2010Zeman, DanielUsing TectoMT as a Preprocessing Tool for Phrase-Based Statistical Machine Translation
2010Zikánová, Šárka; Mladová, Lucie; Mírovský, Jiří; Jínová, PavlínaTypical Cases of Annotators’ Disagreement in Discourse Annotations in Prague Dependency Treebank
2011Bejček, Eduard; Panevová, Jarmila; Popelka, Jan; Smejkalová, Lenka; Straňák, Pavel; Ševčíková, Magda; Štěpánek, Jan; Toman, Josef; Žabokrtský, Zdeněk; Hajič, JanPrague Dependency Treebank 2.5
2011Bejček, Eduard; Straňák, Pavel; Zeman, DanielInfluence of Treebank Design on Representation of Multiword Expressions
2011Bojar, OndřejGenerating Czech Word Forms in MT: From System Combination to Black Art
2011Bojar, OndřejJak nachytat strojový překlad na švestkách
2011Bojar, Ondřej; Ercegovčević, Miloš; Popel, Martin; Zaidan, Omar F.A Grain of Salt for the WMT Manual Evaluation
2011Bojar, Ondřej; Galuščáková, Petra; Týnovský, MiroslavEvaluating Quality of Machine Translation from Czech to Slovak
2011Bojar, Ondřej; Tamchyna, AlešForms Wanted: Training SMT on Monolingual Data
2011Bojar, Ondřej; Tamchyna, AlešImproving Translation Model by Monolingual Data
2011Čech, Radek; Mačutek, Ján; Žabokrtský, ZdeněkThe role of syntax in complex networks: Local and global importance of verbs in a syntactic dependency network
2011Galuščáková, Petra; Bojar, OndřejCzech-Slovak Parallel Corpora
2011Hajič, Jan; Mlynář, JakubArchiv vizuální historie přístupný v Centru Malach
2011Hajič, Jan; Pajas, Petr; Ircing, Pavel; Romportl, Jan; Peterek, Nino; Spousta, Miroslav; Cinková, Silvie; Mikulová, Marie; Psutka, JosefPrague Database of Spoken English
2011Hajič, Jan; Pajas, Petr; Ircing, Pavel; Romportl, Jan; Peterek, Nino; Spousta, Miroslav; Mikulová, Marie; Grůber, Martin; Legát, MilanPražská databáze mluvené češtiny
2011Hajičová, EvaComputational Linguistics without Linguistics? View from Prague
2011Hálek, Ondřej; Rosa, Rudolf; Tamchyna, Aleš; Bojar, OndřejNamed Entities from Wikipedia for Machine Translation
2011Hana, Jirka; Hladká, BarboraCapek
2011Hladká, Barbora; Mírovský, Jiří; Kohout, JanAn attractive game with the document: (im)possible?
2011Hlaváčová, JaroslavaPřirozený jazyk a počítače
2011Hlaváčová, JaroslavaProblém variantních tvarů slov při automatickém zpracování jazyka
2011Hlaváčová, Jaroslava; Hrušecký, MichalPrefix Recognition Experiments
2011Jawaid, Bushra; Zeman, DanielWord-Order Issues in English-to-Urdu Statistical Machine Translation
2011Kettnerová, Václava; Lopatková, MarkétaThe Lexicographic Representation of Czech Diatheses: Rule Based Approach
2011Klyueva, Natalia; Runštuková, NaděždaTranslating prepositions from Czech into Russian: challenges for the Machine Translation
2011Kuboň, Vladislav; Lopatková, MarkétaStudying Properties of Czech Complex Sentences from an Annotated Corpus
2011Lopatková, MarkétaPočítačová lingvistika: Od věty k významu a zase zpátky
2011Macháček, Matouš; Bojar, OndřejApproximating a Deep-Syntactic Metric for MT Evaluation and Tuning
2011Majliš, Martin; Žabokrtský, ZdeněkW2C - Large Multilingual Corpus
2011Majliš, Martin; Žabokrtský, ZdeněkW2C - Web To Corpus
2011Mareček, David; Popel, Martin; Ramasamy, Loganathan; Štěpánek, Jan; Zeman, Daniel; Žabokrtský, Zdeněk; Hajič, JanHamleDT - HArmonized Multi-LanguagE Dependency Treebank
2011Mareček, David; Žabokrtský, ZdeněkUnsupervised Dependency Parsing
2011Mikulová, MarieVýznamová reprezentace elipsy
2011Nedoluzhko, AnnaRozšířená textová koreference a asociační anafora (Koncepce anotace českých dat v Pražském závislostním korpusu)
2011Nguy, Giang Linh; Žabokrtský, ZdeněkCoreference of Deletions – The Case of Control
2011Novák, Michal; Žabokrtský, ZdeněkResolving Noun Phrase Coreference in Czech
2011Panevová, JarmilaAbsolutní a relativní čas v souvětí a vazbách přechodníkových
2011Panevová, JarmilaInfinitiv ve funkci atributu
2011Panevová, JarmilaVybrané problémy ze slovesné valence
2011Panevová, Jarmila; Rosen, AlexandrZvláštní případy shody: doplněk u infinitivu
2011Pecina, PavelBook Reviews: Syntax-Based Collocation Extraction by Violeta Seretan
2011Peterek, NinoDialogy.Org 1.0
2011Popel, Martin; Mareček, David; Green, Nathan David; Žabokrtský, ZdeněkInfluence of Parser Choice on Dependency-Based MT
2011Pořízka, Petr; Schäfer, Markus; Zeman, DanielMorphCon
2011Przywara, Česlav; Bojar, Ondřejeppex: Epochal Phrase Table Extraction for Statistical Machine Translation
2011Ramasamy, Loganathan; Žabokrtský, ZdeněkTamil dependency parsing: results using rule based and corpus based approaches
2011Ramasamy, Loganathan; Žabokrtský, ZdeněkTamilTB - Tamil Dependency Treebank
2011Sgall, PetrJazyk, mluvení, psaní
2011Urešová, ZdeňkaValence sloves v Pražském závislostním korpusu
2011Urešová, ZdeňkaValence sloves v Pražském závislostním korpusu
2011Urešová, ZdeňkaValenční slovník Pražského závislostního korpusu (PDT-Vallex)
2011Žabokrtský, ZdeněkStrojový překlad s využitím závislostní syntaxe
2011Žabokrtský, ZdeněkTreex – an open-source framework for natural language processing
2011Žabokrtský, Zdeněk; Popel, Martin; Mareček, David; Kraut, TomášTreex::Core
2012Hajičová, Eva; Hladká, BarboraOd kořenů ke stromům: příběh anotovaných korpusů češtiny
2012Kuboň, Vladislav; Lopatková, Markéta; Plátek, MartinOn Formalization of Word Order Properties
2012Urešová, ZdeňkaBuilding the PDT-VALLEX valency lexicon
2012Vidová Hladká, Barbora; Urešová, ZdeňkaSyntactic annotation of transcriptions in the Czech Academic Corpus: Then and now
2013Hanks, PatrickLexical analysis: Norms and Exploitations
2017Straková, JanaNeural Network Based Named Entity Recognition
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Sun Mar 24 09:11:00 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant