[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Grant

Code GAUK 52408/2008
Agency Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Duration 2008-2011
Persons Zdeňka Urešová
Description Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění
Research intent no
Creator: Common Account
Created: 11/5/08 3:09 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/6/12 10:17 PM

Publications Funded by this Grant

YearAuthorTitle
2008Hajič, Jan; Cinková, Silvie; Mikulová, Marie; Pajas, Petr; Ptáček, Jan; Toman, Josef; Urešová, ZdeňkaPDTSL: An Annotated Resource For Speech Reconstruction
2008Ptáček, JanTwo Tectogrammatical Realizers Side by Side: Case of English and Czech
2008Šindlerová, JanaUsing the Constructionist Approach when Building a Multilingual Valency Lexicon
2008Urešová, ZdeňkaDiathesis and Transformations of Surface Expressions of Valency Arguments
2008Žabokrtský, Zdeněk; Ptáček, Jan; Pajas, PetrTectoMT: Highly Modular MT System with Tectogrammatics Used as Transfer Layer
2009Bojar, Ondřej; Mareček, David; Novák, Václav; Popel, Martin; Ptáček, Jan; Rouš, Jan; Žabokrtský, ZdeněkEnglish-Czech MT in 2008
2009Hajič, Jan; Urešová, ZdeňkaPrague Dependency Treebank and FGD valency theory
2009Ptáček, Jan; Žabokrtský, Zdeněk; Mareček, David; Popel, Martin; Pajas, PetrTrEd extension for displaying TectoMT framework files
2009Šindlerová, JanaAn Insight into the Semantics of Directional Valency Complementation
2009Šindlerová, JanaBuilding a Multilingual Valency Lexicon
2009Šindlerová, Jana; Bojar, OndřejTowards English-Czech Parallel Valency Lexicon via Treebank Examples
2009Urešová, ZdeňkaPDT-Vallex: valenční slovník trochu jinak
2009Urešová, ZdeňkaValency approach applied in the PDT
2009Urešová, Zdeňka; Pajas, PetrDiatheses in the Czech Valency Lexicon PDT-Vallex
2009Vidová Hladká, Barbora; Urešová, ZdeňkaSyntactic annotation of spoken utterances: A case study on the Czech Academic Corpus
2010Bejček, Eduard; Kettnerová, Václava; Lopatková, MarkétaAdvanced Searching in the Valency Lexicons Using PML-TQ Search Engine
2010Bojar, Ondřej; Šindlerová, JanaBuilding a Bilingual ValLex Using Treebank Token Alignment: First Observations
2010Hajičová, Eva; Abeillé, Anne; Hajič, Jan; Mírovský, Jiří; Urešová, ZdeňkaTreebank Annotation
2010Ptáček, Jan; Ircing, Pavel; Spousta, Miroslav; Romportl, Jan; Loose, Zdeněk; Cinková, Silvie; Gil, José Relaño; Santos, RaúlIntegration of Speech and Text Processing Modules into a Real-Time Dialogue System
2010Urešová, ZdeňkaPDT-Vallex - trochu jiný valenční slovník
2011Hladká, Barbora; Bémová, Alevtina; Urešová, ZdeňkaSyntaktická proměna Českého akademického korpusu
2011Urešová, ZdeňkaValence sloves v Pražském závislostním korpusu
2011Urešová, ZdeňkaValence sloves v Pražském závislostním korpusu
2011Urešová, ZdeňkaValenční slovník Pražského závislostního korpusu (PDT-Vallex)
2012Urešová, ZdeňkaBuilding the PDT-VALLEX valency lexicon
2012Vidová Hladká, Barbora; Urešová, ZdeňkaSyntactic annotation of transcriptions in the Czech Academic Corpus: Then and now
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Sun Mar 24 08:48:13 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant