[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Grant

Code GAUK 643/2007
Agency Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Duration 2007-2008
Persons Ševčíková, Panevová, Mikulová, Kolářová, Žabokrtský, Ptáček
Description Využití materiálu z Pražského závislostního korpusu pro systémový popis syntaxe
Research intent no
Creator: Common Account
Created: 10/3/07 2:35 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/6/12 10:23 PM

Publications Funded by this Grant

YearAuthorTitle
2007Bojar, Ondřej; Cinková, Silvie; Ptáček, JanTowards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer
2007Panevová, Jarmila; Mikulová, MarieJeště jednou o reciprocitě
2007Ptáček, JanSentence Synthesis in Machine Translation
2007Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk; Krůza, OldřichNamed Entities in Czech: Annotating Data and Developing NE Tagger
2008Bojar, Ondřej; Cinková, Silvie; Ptáček, JanTowards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer
2008Mikulová, MariePražský závislostní korpus: Specifikace významů prostorových určení
2008Panevová, JarmilaČeské konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem
2008Panevová, JarmilaProblémy se slovanským reflexivem
2008Ptáček, JanTwo Tectogrammatical Realizers Side by Side: Case of English and Czech
2008Ševčíková, MagdaPronouns Introducing Content Clauses
2008Ševčíková, MagdaProper Nouns in Czech Corpora
2008Žabokrtský, Zdeněk; Ptáček, Jan; Pajas, PetrTectoMT: Highly Modular MT System with Tectogrammatics Used as Transfer Layer
2009Ševčíková, MagdaFunkce kondicionálu z hlediska významové roviny
2009Ševčíková, MagdaFunkce kondicionálu z hlediska významové roviny
2010Kolářová, VeronikaValence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí)
2011Mikulová, MarieVýznamová reprezentace elipsy
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Tue Apr 23 07:13:02 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant